Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce pilnie zatrudni na umowę zlecenie psychologa z doświadczeniem do pracy z dzieckiem autystycznym. Więcej informacji pod numerem telefonu 59 82 12 660.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje, że po 15 sierpnia 2017r.  będzie możliwość odbioru druku wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym 2017/2018. Druk wniosku dostępny jest również na stronie www.gops.czarnadabrowka.pl w zakładce Pomoc materialna.

Banki zrzeszone w Federacji Polskich Banków Żywności przekazują pomoc żywnościową poprzez swoje organizacje partnerskie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje, że od 01 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do wypłaty świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przypadający od 01.11.2017r. do 31.10.2018r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych 

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce przystępuje do programu specjalnego pod nazwą „Zaczynam od nowa” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie.

21 lutego 2017 w GCKiB w Czarnej Dąbrówce odbyły się warsztaty dla beneficjentów  programu PO PŻ podprogram 2016. W zajęciach wzięło udział 56 osób. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach działań towarzyszących  przez Bank Żywności w Słupsku.