Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane w terminie od 2 września 2019r. do 16 września 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, pokój nr 4.

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia.

W nowym okresie zasiłkowym 2019/2021 świadczenie wychowawcze, popularnie nazywane 500 plus będzie wypłacane bez względu na kryterium dochodowe. Ponieważ zniesione zostaje kryterium dochodowe, rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji finansowej, zaś formularz wniosku zostanie przez to uproszczony i skrócony.

W czwartek, 16 maja br. pierwszych sześciu uczestników rozpoczęło udział w bezpłatnych szkoleniach, organizowanych w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” w naszej gminie.  Na pierwszym szkoleniu, pn. „Palcem po mapie – wirtualna podróż - tworzenie tras wycieczek” ...

Gmina Czarna Dąbrówka w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja rozpoczyna nabór osób, które chcą wziąć udział w projekcie „e-Mocni cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. W ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej...

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE