3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej.

Od 1 grudnia 2019r. w Gminie Czarna Dąbrówka realizowany będzie Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Program zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dedykowaną osobom niepełnosprawnym o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.

Gmina Czarna Dąbrówka od października 2019r. oferuje pomoc pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych. Oferta ta powstała w ramach wdrażania rekomendacji - opartych o analizę poszczególnych obszarów działalności pod kątem dostępności dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane w terminie od 2 września 2019r. do 16 września 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, pokój nr 4.

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia.

W nowym okresie zasiłkowym 2019/2021 świadczenie wychowawcze, popularnie nazywane 500 plus będzie wypłacane bez względu na kryterium dochodowe. Ponieważ zniesione zostaje kryterium dochodowe, rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji finansowej, zaś formularz wniosku zostanie przez to uproszczony i skrócony.