Powiatowe Centrom Pomocy Rodzinie w Bytowie wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom osób niepełnosprawnych z nowym rokiem uruchamia Punkt Konsultacyjna – Informacyjny dla mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka.

Punkt będzie dostępny dla mieszkańców Gminy Czarna Dąbrówka w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce – pokój nr. 1.

 

Główne założenia punktu

  • Udzielanie osobom zainteresowanym informacji na temat zasad, warunków i możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Pomoc w wypełnieniu wniosku o przyznanie dofinansowania oraz informacje o niezbędnych dokumentach jakie należy dołączyć do wniosku w celu uzyskania dofinasowania
  • Informacja o procedurach wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz doradztwo dotyczące zasad przyznawania i wydawania kart parkingowych