21 lutego 2017 w GCKiB w Czarnej Dąbrówce odbyły się warsztaty dla beneficjentów  programu PO PŻ podprogram 2016. W zajęciach wzięło udział 56 osób. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach działań towarzyszących  przez Bank Żywności w Słupsku.

Pan Jerzy Kepka przedstawił uczestnikom teoretyczną wiedzę na temat zarządzania budżetem domowym, kart kredytowych, praw konsumenta itp. Uczestnicy chętnie włączali się również w dyskusje. Kulminacyjnym punktem  warsztatów było zadanie grupowe, w którym to beneficjenci wcielili się w rolę 4 osobowej rodziny planując jej miesięczny budżet. 

Każdy z uczestników zajęć niewątpliwie przyswoił ważne dla gospodarowania budżetem domowym informacje.

Już niebawem kolejne zajęcia kulinarno – ekonomiczne.