Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce przystępuje do programu specjalnego pod nazwą „Zaczynam od nowa” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie.

Uczestnikami programu będą osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie, dla których ustalono II lub III profil, korzystające z pomocy społecznej.

W programie przewidziane są staże i szkolenia zawodowe oraz prace interwencyjne.

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do w/w programu prosimy o pilny kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS w Czarnej Dąbrówce.