Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje, że po 15 sierpnia 2017r.  będzie możliwość odbioru druku wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym 2017/2018. Druk wniosku dostępny jest również na stronie www.gops.czarnadabrowka.pl w zakładce Pomoc materialna.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok 2017/2018 przyjmowane będą w dniach 01.09.2017r. - 15.09.2017r. w pokoju nr 4 w siedzibie GOPS Czarna Dąbrówka.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Czarna Dąbrówka.

Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. sierpień 2017.

 

Załączniki:

  1. Wniosek o przyznanie pomoc materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok 2017/2018.