Powiat Bytowski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Pozytywnie w przyszłość”.

Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej oraz wzrost zatrudnienia wśród uczestników projektu.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 399.491,51 zł.

 

       DZIAŁANIA:

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

 1. Poradnictwo psychologiczne i prawne
 2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 3. Zajęcia integracyjne (wyjazdy, wyjścia do kina, teatru)
 4. Zajęcia rehabilitacyjne
 5. Warsztaty prozdrowotne
 6. Poradnictwo zawodowe
 7. Kursy/ szkolenia nadające kwalifikacje zawodowe
 8. Płatne staże zawodowe
 1. Stypendia szkoleniowe
 2. Ubezpieczenie uczestników
 3. Refundacja kosztów dojazdu na zajęcia
 4. Pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

 

 

Okres realizacji projektu: od marca 2017 do grudnia 2018 roku.