W związku z rozpoczęciem realizacji Podprogramu 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,

W piątek 18.11.2016r w Gminnym Centrum kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce odbyły się zajęcia kulinarne w ramach działań towarzyszących programu PO PŻ podprogram 2016. Zajęcia realizowane przez Bank Żywności w Słupsku przeprowadziła Pani Sylwia Laskowska.

Zapraszamy serdecznie  beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 na Praktyczne zajęcia z dietetykiem, które odbędą się 18 listopad 2016  o godz. 9.00- 13.00 w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece  w Czarnej Dąbrówce

W piątek 28.10.2016 w CIT w Czarnej Dąbrówce odbyły się warsztaty dietetyczne w ramach POPŻ 2014-2010. Pani dietetyk Sylwia Laskowska udzieliła beneficjentom pomocy  kilku rad dotyczących żywienia. Każda z uczestniczek warsztatów mogła skorzystać z bezpłatnych konsultacji.

W piątkowe popołudnie 21.10.2016 grupa młodych społeczników w nagrodę za ciężką pracę podczas przygotowań do Dnia Seniora wybrała się do Słupska na kręgle oraz do kina. Wolontariusze miło spędzili czas, uśmiechy towarzyszyły wszystkim, w końcu wolontariusze to jedna wspaniała rodzinka.

Zapraszamy beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na bezpłatne Warsztaty z Dietetyczką, które odbędą się 28 października 2016 (piątek) w godz. 9:00 – 13:00 w Centrum Informacji Turystycznej w Czarnej Dąbrówce.