We wtorek 11 października 2016 w świetlicy w Rokitach beneficjenci Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016 z gminy Czarna Dąbrówka wspólnie z seniorami z projektu „Aktywny senior = szczęśliwy senior” wzięli udział w warsztatach z dietetyczką i rehabilitantką.

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego do udziału w projekcie „Akademia Zatrudnienia”. W ramach projektu można skorzystać ze szkoleń zawodowych kończących się egzaminem, w tym komputerowych ECCC,  drwal-operator pilarki, kursów prawa jazdy kategorii C, E lub D oraz innych,

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie pozyskał środki finansowe na realizację projektu „RPO Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie zaprasza osoby bezrobotne powyżej 30. roku życia do udziału w nowym projekcie. Udział w tym przedsięwzięciu to szansa na zmianę życia zawodowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce – Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż od 01.09.2016 r. można pobrać w tutejszym ośrodku WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO.

W związku z podpisaną umową z Bankiem Żywności w Słupsku zapraszamy wszystkich spełniających poniższe kryteria dochodowe do udziału w Podprogramie 2016 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020