Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka i wesołego śmigusa dyngusa życzy: Kierownik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce – Dział Świadczeń Rodzinnych ( pok. nr 4 ) informuje, iż od 21.03.2016 r. można pobrać w tutejszym ośrodku wnioski o świadczenie wychowawcze „ Program 500 + ”.

Klub Wolontariatu działający przy GOPS w Czarnej Dąbrówce zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie naszej inicjatywy charytatywnej. Wraz z grupą ludzi dobrej woli zainicjowaliśmy akcję, której celem jest poprawa warunków mieszkaniowych Pana Mirosława .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce zatrudni na umowę zlecenie osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa, pedagoga, logopedy w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w domu dziecka autystycznego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej Dąbrówce ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w zakresie profilaktyki uzależnień na rok 2015 roku.

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce z realizacji programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania " za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014