Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje, że po 15 sierpnia 2017r.  będzie możliwość odbioru druku wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym 2017/2018.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce przypomina osobom, które nie złożyły jeszcze wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+, że w dniu 1 lipca upływa termin składania wniosków z możliwością wyrównania świadczenia wychowawczego od miesiąca kwietnia.

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka i wesołego śmigusa dyngusa życzy: Kierownik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce – Dział Świadczeń Rodzinnych ( pok. nr 4 ) informuje, iż od 21.03.2016 r. można pobrać w tutejszym ośrodku wnioski o świadczenie wychowawcze „ Program 500 + ”.

Klub Wolontariatu działający przy GOPS w Czarnej Dąbrówce zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie naszej inicjatywy charytatywnej. Wraz z grupą ludzi dobrej woli zainicjowaliśmy akcję, której celem jest poprawa warunków mieszkaniowych Pana Mirosława .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce zatrudni na umowę zlecenie osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa, pedagoga, logopedy w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w domu dziecka autystycznego.