Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej Dąbrówce ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w zakresie profilaktyki uzależnień na rok 2015 roku.

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce z realizacji programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania " za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

 Kierownik GOPS w Czarnej Dąbrówce informuje, iż w tutejszym ośrodku można składać wnioski o przyznanie karty dużej rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.Od dnia 01.01 .2015r. obowiązują nowe zasady KDR

W dniu Waszego święta, życzymy Wam Wszystkim dużo zdrowia, radości życia, uśmiechu na co dzień, wzajemnej ludzkiej życzliwości, satysfakcji z Waszych działań oraz skutecznego zarażania Waszą postawą innych osób z Waszego otoczenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce przypomina, iż od dnia 1 lipca 2014r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw, zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych.

W dniach 12-13.06.2014r. 3 pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce prezentowali "Dobre praktyki" na Sympozjum Wsi Pomorskiej, które w tym roku odbyło się w Szymbarku.