Kierownik GOPS w Czarnej Dąbrówce informuje, iż w tutejszym ośrodku można składać wnioski o przyznanie karty dużej rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.Od dnia 01.01 .2015r. obowiązują nowe zasady KDR

W dniu Waszego święta, życzymy Wam Wszystkim dużo zdrowia, radości życia, uśmiechu na co dzień, wzajemnej ludzkiej życzliwości, satysfakcji z Waszych działań oraz skutecznego zarażania Waszą postawą innych osób z Waszego otoczenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce przypomina, iż od dnia 1 lipca 2014r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw, zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych.

W dniach 12-13.06.2014r. 3 pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce prezentowali "Dobre praktyki" na Sympozjum Wsi Pomorskiej, które w tym roku odbyło się w Szymbarku.

03.03.2014r. przedstawiciele GOPS w Czarnej Dąbrówce odebrali z rąk pani minister Elżbiety Bieńkowskiej nagrodę uzyskaną w konkursie pt. "Dobre praktyki EFS 2013". Nagroda została przyznana za działania GOPS zrealizowane w ramach projektu systemowego POKL "Teraz Człowiek "

"W związku z zakończeniem realizacji sześcioletniego projektu systemowego PO KL "TERAZ CZŁOWIEK" pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce przygotowali krótki filmik podsumowujący szereg działań, jakie zostały podjęte w ramach realizacji projektu.