01.10.2013r.w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki odbyło się kolejne spotkanie w sprawie ustalenia głównych i szczegółowych problemów społecznych naszej gminy, do celów opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020.

W dniach od 16 do 30 kwietnia 2013r. w ramach projektu systemowego "Teraz człowiek", realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, odbył się Trening Aktywizacji Zawodowej.

8 marca 2013r. w małej świetlicy wiejskiej w Bochówku spotkało się ok 30 kobiet na dorocznym święcie "Dnia Kobiet". Imprezę w całości, od początku do samego końca przygotowali Wolontariusze działający w Klubie Wolontariatu przy GOPS Czarna Dąbrówka

W dniu 18.08.2012r. we wsi Karwno odbył się festyn wiejski pn."Fantazjada". Całość poprzedził głośny przemarsz dzieci nawołujących do udziału. Następnie uczestnicy projektu " 50 na liczniku- najlepszy czas dla siebie" realizowanego przez GOPS Czarna Dąbrówka

W okresie od 30 września do 21 października 2011r. beneficjenci PAL "Klub Młodych Animatorów" uczestniczyli w "Szkoleniu na Animatorów", które odbyło się w świetlicy wiejskiej w Karwnie w ramach realizacji projektu PO KL "TERAZ CZŁOWIEK".

W dniu 19 czerwca Klub Młodych Animatorów z Karwna prowadził warsztaty, gry i zabawy integracyjne podczas Festynu Integracyjnego w Swołowie. Była to powiatowa impreza dla rodzin zastępczych organizowana przez PCPR Słupsk.