03.03.2014r. przedstawiciele GOPS w Czarnej Dąbrówce odebrali z rąk pani minister Elżbiety Bieńkowskiej nagrodę uzyskaną w konkursie pt. "Dobre praktyki EFS 2013". Nagroda została przyznana za działania GOPS zrealizowane w ramach projektu systemowego POKL "Teraz Człowiek "

"W związku z zakończeniem realizacji sześcioletniego projektu systemowego PO KL "TERAZ CZŁOWIEK" pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce przygotowali krótki filmik podsumowujący szereg działań, jakie zostały podjęte w ramach realizacji projektu.

01.10.2013r.w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki odbyło się kolejne spotkanie w sprawie ustalenia głównych i szczegółowych problemów społecznych naszej gminy, do celów opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020.

W dniach od 16 do 30 kwietnia 2013r. w ramach projektu systemowego "Teraz człowiek", realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, odbył się Trening Aktywizacji Zawodowej.

8 marca 2013r. w małej świetlicy wiejskiej w Bochówku spotkało się ok 30 kobiet na dorocznym święcie "Dnia Kobiet". Imprezę w całości, od początku do samego końca przygotowali Wolontariusze działający w Klubie Wolontariatu przy GOPS Czarna Dąbrówka

W dniu 18.08.2012r. we wsi Karwno odbył się festyn wiejski pn."Fantazjada". Całość poprzedził głośny przemarsz dzieci nawołujących do udziału. Następnie uczestnicy projektu " 50 na liczniku- najlepszy czas dla siebie" realizowanego przez GOPS Czarna Dąbrówka