Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce przystępuje do programu specjalnego pod nazwą „Zaczynam od nowa” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie.

21 lutego 2017 w GCKiB w Czarnej Dąbrówce odbyły się warsztaty dla beneficjentów  programu PO PŻ podprogram 2016. W zajęciach wzięło udział 56 osób. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach działań towarzyszących  przez Bank Żywności w Słupsku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza na spotkanie z osobami pozostającymi bez pracy, które mogłyby po zapoznaniu się z ofertą, w ramach projektu "Jutro pracuję u siebie!".

Zgodnie z nowymi wytycznymi POPŻ umieszczonymi na stronie MRPiPS  zmieniło się kryterium dochodowe. Od dnia 01.01.2017  Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej

Powiatowe Centrom Pomocy Rodzinie w Bytowie wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom osób niepełnosprawnych z nowym rokiem uruchamia Punkt Konsultacyjna – Informacyjny dla mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka.

Z okazji Dnia Wolontariusza dziękuję Wam słoneczka za poświęcony dla innych czas, za uśmiechy, którymi zarażacie każdego dnia, za pełną ciepła, życzliwości i zaangażowania postawę, za to że jesteście i w każdej chwili można na Was liczyć. Macie ogromne serduszka - dziękuję za każde "mogę", "będę", "dam radę".