Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce

 

 Czynny:

Poniedziałek 8:00-16:00

od wtorku do piątku 7:00-15:00

 

Kierownik - mgr Ewa Dulewicz

Główna Księgowa – Gabriela Stencel

Pomoc administracyjno - księgowa - mgr Paulina Grota

 

PRACA SOCJALNA

 

Asystent rodziny - mgr Bogdan Szuta

 

Pracownik socjalny -  mgr inż. Agnieszka Piotrowska

Rejon I

Czarna Dąbrówka, Jerzkowice, Łupawsko, Brzezinki, Skotawsko, Obrowo, Jaszewo, Podkomorzyce, Podkomorki, Flisów, Nowe Karwno, Karwno, Soszyce, Święchowo, Połupino, Kleszczyniec, Osowskie, Nożyno, Nożynko, Unichowo, Kartkowo.

 

Godziny pracy :

Poniedziałki :              w godzinach od 8.00 - 10.00 przyjmowanie klientów w biurze

                                     w godzinach od 11.00 - 15.00 praca w terenie

                                     w godzinach od 14.00 - 15.00 przyjmowanie klientów w biurze

 

od wtorku do piątku : w godzinach od 8.00 do 10.00 przyjmowanie klientów w biurze

                                       w godz. od 11.00 do 15.00 praca w terenie.

 

 

Pracownik socjalny i obsługa świadczeń – mgr Michalina Mularczyk

Rejon II

Rokity, Mydlita, Rudka, Jasień, Przylaski, Kłosy, Kozin, Kozy, Kostroga, Kotuszewo, Mikorowo, Przybin, Wargowo, Wargówko, Drążkowo.

 

Godziny pracy :

Poniedziałki :               w godzinach od 8.00 – 10.00 przyjmowanie klientów w biurze

                                      w godzinach od 10.00 – 15.00 praca w terenie

                                      w godzinach od 15.00 – 16.00 przyjmowanie klientów w biurze

 

od wtorku do piątku : w godzinach od 7.00 – 10.00 przyjmowanie klientów w biurze

                                       w godzinach od 10.00 – 15.00 praca w terenie

 

 

Pracownik socjalny i obsługa świadczeń - Krystyna Pobłocka

Rejon III

Otnoga, Zawiaty, Dęby, Rokitki, Gliśnica, Bochówko, Bochowo, Rokiciny.

 

W uzasadnionych przypadkach pracownicy socjalni po uzgodnieniu z kierownikiem GOPS pracują w godzinach popołudniowych.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ORAZ FUNDUSZ  ALIMENTACYJNY

Pracownik socjalny - mgr Izabela Czuba

Pracownik  socjalny - Krystyna Pobłocka

 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Opiekunka środowiskowa - Irena Grota