Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce

 

 Czynny:

Poniedziałek 8:00-16:00

od wtorku do piątku 7:00-15:00

 

Kierownik - Maria Bryjka

 

Główna Księgowa – Gabriela Stencel

 

Pomoc administracyjno - księgowa - mgr Paulina Grota

 

PRACA SOCJALNA

 

Asystent rodziny - mgr inż. Agnieszka Piotrowska

 

Specjalista pracy socjalnej - mgr Ewa Dulewicz

Rejon I

Czarna Dąbrówka, Dąbrowa Leśna, Jasień, Jaszewo, Jerzkowice, Karwno, Nowe Karwno, Mydlita, Podkomorzyce, Podkomorki, Soszyce, Flisów Przylaski, Święchowo, Kłosy, Obrowo, Lipieniec, Łupawsko, Rudka, Sieromino.

Godziny pracy :

Poniedziałki :            w godzinach od 8.00 - 10.00 przyjmowanie klientów w biurze

                                   w godzinach od 11.00 - 15.00 praca w terenie

                                   w godzinach od 15.00 - 16.00 przyjmowanie klientów w biurze

 

od wtorku do piątku : w godzinach od 8.00 - 10.00 przyjmowanie klientów w biurze

                                     w godzinach od 11.00 - 16.00 praca w terenie

 

 

Specjalista pracy socjalnej -  Beata Łozowska

Rejon II

Bochowo, Bochówko, Gliśnica, Kartkowo, Kleszczyniec, Nożyno, Nożynko, Rokiciny, Unichowo, Rokitki, Osowskie, Połupino, Brzezinki, Skotawsko.

Godziny pracy :

Poniedziałki :              w godzinach od 8.00 - 10.00 przyjmowanie klientów w biurze

                                     w godzinach od 11.00 - 15.00 praca w terenie

                                     w godzinach od 15.00 - 16.00 przyjmowanie klientów w biurze

 

od wtorku do piątku : w godzinach od 8.00 do 10.00 przyjmowanie klientów w biurze

                                       w godz. od 11.00 do 16.00 praca w terenie.

 

 

Pracownik socjalny – mgr Michalina Mularczyk

Rejon III

Otnoga, Zawiaty, Dęby, Rokity, Kozin, Kostroga, Kozy, Mikorowo, Kotuszewo, Przybin, Wargowo, Wargówko, Drążkowo.

Godziny pracy :

Poniedziałki :               w godzinach od 8.00 – 10.00 przyjmowanie klientów w biurze

                                      w godzinach od 10.00 – 15.00 praca w terenie

                                      w godzinach od 15.00 – 16.00 przyjmowanie klientów w biurze

 

od wtorku do piątku : w godzinach od 7.00 – 10.00 przyjmowanie klientów w biurze

                                       w godzinach od 10.00 – 15.00 praca w terenie

 

 

Pracownik socjalny -  obsługa świadczeń - Krystyna Pobłocka

 

W uzasadnionych przypadkach pracownicy socjalni po uzgodnieniu z kierownikiem GOPS pracują w godzinach popołudniowych.

 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ORAZ FUNDUSZ  ALIMENTACYJNY

 

Starszy pracownik socjalny - Grażyna Zaborowska

Pracownik  socjalny - Krystyna Pobłocka

 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Opiekunka środowiskowa - Irena Grota