TERMINARZ WYPŁAT

ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA 2019

GOPS Czarna Dąbrówka

 

 

Miesiąc

Zasiłki stałe

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Zasiłki okresowe

Świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłki celowe

Świadczenia wychowawcze „500+”

I

25 styczeń

28-29 styczeń

28 styczeń

II

25 luty

26-27 luty

26 luty

III

25 marzec

26-27 marzec

26 marzec

IV

25 kwiecień

26-29 kwiecień

26 kwiecień

V

24 maj

27-28 maj

27 maj

VI

25 czerwiec

26-27 czerwiec

26 czerwiec

VII

25 lipiec

26-29 lipiec

26 lipiec

VIII

23 sierpień

26-27 sierpień

27 sierpień

IX

25 wrzesień

26-27 wrzesień

26 wrzesień

X

25 październik

28-29 październik

28 październik

XI

25 listopad

26-27 listopad

26 listopad

XII

16 grudzień

17-18 grudzień

17 grudzień