TERMINARZ WYPŁAT

ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA 2018

GOPS Czarna Dąbrówka

 

 

Miesiąc

Zasiłki stałe

Świadczenia rodzinne

Fundusz

alimentacyjny

Zasiłki okresowe

Świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłki celowe

Świadczenia wychowawcze „500+”

I

25 styczeń

26-29 styczeń

26 styczeń

II

23 luty

26-27 luty

26 luty

III

23 marzec

26-27 marzec

26 marzec

IV

25 kwiecień

26-27 kwiecień

26 kwiecień

V

25 maj

28-29 maj

28 maj

VI

25 czerwiec

26-27 czerwiec

26 czerwiec

VII

25 lipiec

26-27 lipiec

26 lipiec

VIII

24 sierpień

27-28 sierpień

27 sierpień

IX

24 wrzesień

26-27 wrzesień

26 wrzesień

X

25 październik

26-29 październik

26 październik

XI

23 listopad

26-27 listopad

26 listopad

XII

14 grudzień

17-18 grudzień

17 grudzień