Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 102

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce w partnerstwie ze stowarzyszeniem „Siła Dębu realizuje projekt pn.: „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu  jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Grupę docelową projektu stanowi 214 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:

Projekt podzielono na zadania:

  1. Utworzenie Klubu Seniora w Jasieniu z oddziałami w Czarnej Dąbrówce i Nożynie
  2. Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora w Jasieniu dla 25 os
  3. Bieżące funkcjonowanie Oddziału Klubu Seniora w Czarnej Dąbrówce dla 25 os. oraz oddziału Klubu Seniora w Nożynie dla 20 os.
  4. Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego
  5. Działania animacyjne dla wszystkich uczestników Klubu Seniora z oddziałami
  6. Rozwój usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny dla dzieci i rodziców/opiekunów faktycznych
  7. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 16 osób
  8. Specjalistyczne usługi asystenckie dla 15 osób
  9. Usługi opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów faktycznych
  10. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 25 osób

W ramach wsparcia oferujemy m.in.:

Projekt będzie realizowany do listopada 2022 r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH

 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

GOPS w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, tel. 59 821 26 60

Stowarzyszenie „Siła Dębu”, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, tel. 882055909

Udział w projekcie jest bezpłatny

Rekrutacja do projektu trwa do 28 lutego 2021 roku

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Czarnej Dąbrówce

Ewa Dulewicz

Załączniki: