Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i zaangażowanie.  W tym dniu chcemy pokazać wszystkim, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych. Jest to również doskonały moment dla samych wolontariuszy.

Docenienie osób bezinteresownie działających na rzecz naszej społeczności i podziękowanie im za ich cenną pracę – taka idea przyświeca corocznym Galom Wolontariatu, odbywającym się w naszej gminie.

W ramach realizacji partnerskiego projektu "Razem w drodze Q przyszłości II” w Wiejskim Domu Kultury w Jasieniu wolontariusze Młodzieżowego Koła Wolontariatu działającego przy GOPS w Czarnej Dąbrówce, wzięli udział w szkoleniu mającym na celu naukę zabaw animacyjnych, starych i nowych zabaw podwórkowych.

Dnia 23.12.2019 Wolontariusze działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce wraz z pracownikami socjalnymi ruszyli z dwoma taborami Świętego Mikołaja do osób samotnych i niepełnosprawnych.

Dnia 07.12.2019r. o godzinie 13:00 w Gminnych Centrum Kultury i Bibliotece w Czarnej Dąbrówce odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Na spotkanie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Czarnej Dąbrówce zaprosił wolontariuszy ze szkół podstawowych z gminy Czarna Dąbrówka, oraz wolontariuszy ze szkół średnich.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył rekrutację mającą na celu pozyskanie i zachęcenie uczniów szkół podstawowych ( klasy 4-8) z terenu całej gminy do aktywności w Wolontariacie, działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce