Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył rekrutację mającą na celu pozyskanie i zachęcenie uczniów szkół podstawowych ( klasy 4-8) z terenu całej gminy do aktywności w Wolontariacie, działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce. Odzew tejże rekrutacji jest bardzo zadowalający. Około 70  uczniów ze szkół podstawowych wyraziło chęć uczestnictwa w wolontariacie nie tylko działającym przy szkołach, ale także w działaniach gminnych. 

Dnia 07.12.2019  o godz.13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece , odbędzie się spotkanie z okazji Dnia Wolontariusza. Nagrodzeni zostaną wolontariusze prężnie działający w 2019 roku, a także powitani nowo zrekrutowani wolontariusze. 

Cieszymy się z każdego wolontariusza, gdyż potrzeb jest bardzo dużo. Mamy nadzieję , że będziemy wsparciem dla osób niepełnosprawnych, pomocą przy imprezach gminnych jak i wsparciem dla mniejszych działań.