Docenienie osób bezinteresownie działających na rzecz naszej społeczności i podziękowanie im za ich cenną pracę – taka idea przyświeca corocznym Galom Wolontariatu, odbywającym się w naszej gminie.

Nie inaczej było także i w tym roku, gdy 5 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza spotkaliśmy się aby złożyć wyrazy wdzięczności naszym społecznikom. Rok w rok zauważamy, doceniamy i nagradzamy wyjątkowe osoby, niosące pomoc i uśmiech poprzez wolontariat.

Podziękowano młodym społecznikom za darowany drugiemu człowiekowi czas, za uśmiechy, którymi zarażają  każdego dnia, za pełną ciepła, życzliwości i zaangażowania postawę wolontarystyczną.

Gośćmi tegorocznej gali byli Starosta Leszek Waszkiewicz, Wójt Gminy Jan Klasa oraz kierownik GOPS Ewa Dulewicz.

Podczas gali zaprezentowano prezentację multimedialną pt. "Blokowiska – stare i nowe zabawy podwórkowe”. Obejmowała ona realizację działań wolontariuszy w projekcie : „Razem w drodze Q przyszłości II”, który Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie jako partnerem wiodącym oraz Gminą Miastko i Gminą Tuchomie. Młodzi pomagacze, w celu stworzenia grup zabawowych, objęli swoimi działaniami  miejscowości: Jasień, Tuchomie i Miastko.

Głównym punktem gali było wręczenie wolontariuszom statuetek oraz pamiątek w podziękowaniu za całoroczne zaangażowanie i dzielenie się sercem.

Galę uświetnili swoimi występami Monika Miszk, Państwo Zander a na zakończenie zagrała na skrzypcach Pani Alicja Paczuła.

Był to wspaniały, pełen emocji i wrażeń spędzony wieczór.