Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i zaangażowanie.  W tym dniu chcemy pokazać wszystkim, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych. Jest to również doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się swoimi działaniami i zachęcili tych, którzy na razie stoją z boku.

5 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza po raz kolejny spotkaliśmy się  w  Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce by podziękować młodym ludziom za bezinteresowną pomoc na rzecz drugiego człowieka. Ich poświęcony czas , uśmiech i życzliwość . 

Gośćmi tegorocznej gali byli: Wójt Gminy Jan Klasa, Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Naderza, wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Heron, kierownik GOPS Jolanta  Bork oraz przedstawiciele Szkół Podstawowych  Gminy Czarna Dąbrówka.

Podczas gali zaprezentowano prezentację multimedialną pt. "Blokowiska – stare i nowe zabawy podwórkowe". Obejmowała ona realizację działań wolontariuszy w projekcie : "Razem w drodze Q przyszłości II", który Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie jako partnerem wiodącym oraz Gminą Miastko i Gminą Tuchomie. Młodzi pomagacze, w celu stworzenia grup zabawowych, objęli swoimi działaniami  miejscowości: Jasień, Tuchomie i Miastko.

Wójt  Gminy i Kierownik GOPS  wręczyli wolontariuszom statuetki oraz pamiątki w podziękowaniu za całoroczne zaangażowanie i bezinteresownie poświęcony czas.

Galę uświetnili swoimi występami: Damian Zander oraz zespół wokalny działający przy  GCKiB w Czarnej Dąbrówce pod skrzydłami pani Moniki Miszk.

Na gali nie zabrakło wspaniałego torta oraz innych słodkości.