• Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

  Od 1 grudnia 2019r. w Gminie Czarna Dąbrówka realizowany będzie Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Program zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dedykowaną osobom niepełnosprawnym o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.

 • Dobry Start

  Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia.

 • Dzień Osób Niepełnosprawnych

  3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej.

 • Informacja

  Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020 rUrząd Gminy Czarna Dąbrówka i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny. W sprawach pilnych Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego dostępny jest pod numerem telefonu: 507 192 449.

 • Informacja o wsparciu specjalistów

  Punkt Konsultacyjny oferuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną, w każdą środę w godz. od 1600 do 1800, pod numerem telefonu: 664 780 543. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

 • Jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii - plan awaryjny

  Czas ograniczenia kontaktów społecznych, izolacji i kwarantanny może sprzyjać wzrostowi przemocy w rodzinie. Nie możemy pozwolić, aby osoby doświadczające krzywdy pozostały w tym same. Czas ograniczenia kontaktów społecznych, izolacji i kwarantanny może sprzyjać wzrostowi przemocy w rodzinie. 

 • Kolonie letnie dla dzieci z naszej gminy

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce zaangażowany jest w organizację wypoczynku letniego dla dzieci Gminy Czarna Dąbrówka.

 • Komunikat!!!

  W związku z rozprzestrzenianiem się wirusaSARS-CoV-2 ,w celu  zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób realizujących zadania związane z procedurą „Niebieskie Karty”, osób i rodzin doświadczających przemocy w rodzinie, a  także pracowników socjalnych,  którzy pracują z  rodzinami,

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu przygotowywanego w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20.

 • Opieka wytchnieniowa- edycja 2020

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje że, Powiat Bytowski przystąpił do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa- edycja 2020” w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności...

 • Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje, że od dnia 15 sierpnia 2020r.  można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym 2020/2021.

 • Projekt: „Mówię NIE dla wykluczenia. Stawiam na integrację!”

  Centrum Edukacyjne Technik Sp. z. o. o. z siedzibą w Słupsku realizuje projekt pn. „Mówię NIE dla wykluczenia. Stawiam na integrację!". Projekt skierowany jest dla osób  bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo w wieku 18-64 l, które są zagrożone  wykluczeniem społecznym ze względu na korzystanie/kwalifikowanie się  do PS.

 • Świadczenie Dobry Start

  Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

 • Świadczenie Wychowawcze 500+

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce przypomina, że świadczenie wychowawcze 500+ w okresie zasiłkowym 2019/2021 obowiązuje od 1 lipca 2019 r. do  31 maja 2021r.

 • Uwaga! Ważne Ogłoszenie !

  Ze względu na wyjątkową sytuację w kraju – zagrożenie koronawirusem- informujemy, że od 16 marca 2020r. do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce będzie zamknięty dla klientów. Wszelkie wnioski, podania, dokumenty (skan) należy składać w formie  elektronicznej lub załatwiać sprawy telefonicznie.

 • Zmarła Agnieszka Piotrowska prezes Stowarzyszenia "Siła Dębu"

  W niedzielę 28 czerwca 2020r. po nierównej walce z chorobą nowotworową odeszła do wieczności Agnieszka Piotrowska- wieloletni pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, działaczka społeczna, współzałożycielka i prezes Stowarzyszenia „Siła Dębu”działającego na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin

 • Zmiana w zasadach obsługi interesantów w GOPS

  W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz pracownikom, informujemy o zmianach w zasadach obsługi interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, od dnia 25.05.2020 r. zostaje uruchomiony punkt obsługi interesantów – pokój nr 1, czynny codziennie w godzinach od 800 do 1000.

 • Życzenia Wielkanocne 2020

  Wszystkiego co najlepsze na święta wielkiej nocy, wiosennych nastrojów, ciepłej, rodzinnej atmosfery, miłych spotkań z najbliższymi jajka i mokrego lanego poniedziałku.