Powiat Bytowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie w partnerstwie ze stowarzyszeniem „Błękitna Wróżka”, Gminą Miastko, Gminą Czarna Dąbrówka oraz Gminą Tuchomie realizuje w okresie od 01.12.2020 do 30.04.2023 projekt pn.”Razem w drodze do przyszłości II” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

700 zł. na pierwszą osobę i 600 zł. na czterech kolejnych członków rodziny mogą otrzymać uchodźcy z Ukrainy w ramach pomocy, jakiej udziela Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do udziału w “Pomorskich spotkaniach on-line dla mieszkańców goszczących osoby uciekające przed wojną” oraz do rozpropagowania informacji o tym cyklu wydarzeń na samorządowych stronach internetowych i w mediach społecznościowych. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, organizacja o ponad stuletniej historii, uruchomiło nową ogólnopolską linię pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Specjaliści, psycholodzy i pedagodzy dyżurują pod tel. 800 119 119 każdego dnia.

Stowarzyszenie Automobilklub Bytowski ogłosiło konkurs na sfinansowanie kursu prawa jazdy + egzaminu dla mieszkańców Ziemi Bytowskiej  w wieku od 18 do 30 lat. Myślę, że wśród Państwa klientów znajdą się chętni. 

Do udziału w programie zapraszamy bezrobotne kobiety z terenów wiejskich, dodatkowo spełniające jedno z kryteriów dot. długotrwałego bezrobocia/niskich kwalifikacji/adresu zamieszkania oddalonego od odstępu do komunikacji publicznej.