W nowym okresie zasiłkowym 2019/2021 świadczenie wychowawcze, popularnie nazywane 500 plus będzie wypłacane bez względu na kryterium dochodowe. Ponieważ zniesione zostaje kryterium dochodowe, rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji finansowej, zaś formularz wniosku zostanie przez to uproszczony i skrócony.

Rodzice lub opiekunowie, którzy mają przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 roku, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Jak wyjaśnia ministerstwo, dzięki temu mają oni od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500 plus), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 roku).

Najlepiej dokonać tego do 30 września 2019 r., aby wsparcie na pierwsze dziecko zostało wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Wnioski w formie elektronicznej przez portal Emp@tia, portal PUE ZUS, a także za pośrednictwem bankowości elektronicznej będzie można składać już od 1 lipca 2019 r.

Od 1 sierpnia możliwe będzie złożenie dokumentów papierowo: w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce (pokój nr 4) lub listownie pocztą.


Ważne dla już pobierających świadczenie

Ważne zmiany dotyczą świadczeń dla nowonarodzonych dzieci. Rodzice będą mogli składać wnioski w ciągu trzech miesięcy od urodzenia dziecka, pieniądze zaś zostaną wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin. Nowe przepisy dotyczą dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019r. Samotni rodzice nie będą już musieli spełniać wymogu ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica.

Inna ważna zmiana obowiązująca od 1 lipca polega na tym, że prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Planowane jest także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Obecnie w takiej sytuacji z dniem śmierci jednego z rodziców prawo do przyznanego świadczenia wygasa, zaś drugi rodzic musi się wtedy ponownie o nie starać.

Nie zmieni się wysokość świadczeń.

 

Terminy wypłat przyznanego świadczenia

- Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

- Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

- Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

- Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.

- Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

 

Do pobrania:

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego obowiązujący od 1 lipca 2019r.