Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane w terminie od 2 września 2019r. do 16 września 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, pokój nr 4.

Wniosek mogą złożyć rodzice ucznia/opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń. Do składanego wniosku należy dołączyć zaświadczenie o uzyskanym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia 2019r. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528,00zł.