" Bo jedynie człowiek może obdarzyć drugiego człowieka tym, co najcenniejsze: miłością, szacunkiem, zaufaniem. Każdy z nas tego potrzebuje. Osoba autystyczna potrzebuje tego JESZCZE BARDZIEJ.”

 (T. Grandin)

W tym wyjątkowym dniu pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Czarnej  Dąbrówki wyrazili swoją solidarność z osobami zmagającymi się  z autyzmem i ich rodzinami.

W kwietniu razem promujmy empatię, otwartość i zrozumienie dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Wspólnie twórzmy przyjazne otoczenie i pamiętajmy o tym jak ważna jest akceptacja różnorodności i odmienności rozwojowej. Nie pozwólmy na izolację, dyskryminację i łamanie praw osób z autyzmem.