21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Praca w pomocy społecznej to coś więcej niż zawód. To misja, poświęcenie, oddanie drugiemu człowiekowi. Tylko ktoś, kto ma w sercu empatię, wrażliwość i współczucie jest w stanie wykonywać ten trudny zawód.

22 listopada bieżącego roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Czarna Dąbrówka Pan Jan Klasa, Sekretarz Pani Joanna Parszewska, Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Naderza oraz zaproszeni goście w osobach radnych, kierownika posterunku policji, kierownika Zespołu Administracyjno-Ekonomicznego, kierownika projektu ,,Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” wraz z pracownikami którzy na co dzień współpracują z ośrodkiem pomocy społecznej. Wśród gości nie zabrakło emerytowanych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce.

Galę rozpoczęła Pani Jolanta Bork kierownik GOPS, która złożyła wszystkim pracownikom serdeczne życzenia z okazji ich święta. Podziękowała również wszystkim osobom i instytucjom, które na co dzień współpracują z ośrodkiem pomocy społecznej w rozwiazywaniu trudnych spraw społecznych na terenie gminy, przyczyniają się  do tego by ludziom żyło się lepiej. Następnie głos zabrał Pan Wójt Jan Klasa, który dziękował Pani kierownik oraz pracownikom za trud, zaangażowanie oraz wysiłek wkładany w niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Do życzeń dołączył się również Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Naderza.

Uroczystość uświetnił występ Pani Kariny Zander, która na co dzień jest pracownikiem socjalnym. Pani Karina wraz z synem zaprezentowała piękne piosenki o miłości i przyjaźni.

J.B