Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce przypomina, że 30 listopada 2022r. upływa termin składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego oraz wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

-