Unia Europejska uruchomiła dla osób uciekających przed rosyjską agresją pilotażowy projekt EU Talent Pool – narzędzie do poszukiwania pracy mające na celu dopasowanie osób poszukujących pracy do pracodawców, ze względu na ich przygotowanie zawodowe bądź umiejętności. Projekt jest wspólną inicjatywą Komisji i Europejskiego Urzędu ds. Pracy, przy stałym zaangażowaniu i pomocy Europejskiej Sieci Migracyjnej. Nowe narzędzie pomoże osobom zainteresowanym znaleźć zatrudnienie w Unii Europejskiej i zapewnieni jego uczestnikom szybką i skuteczną integrację na europejskim rynku pracy.

 

Osoba poszukująca pracy ma bezpłatny dostęp do następujących usług:

  • informacje i doradztwo nt. życia i pracy w Polsce oraz w innych państwach członkowskich UE/EFTA, w tym nt. poszukiwania pracy w każdym wojewódzkim i powiatowym urzędzie pracy oraz wojewódzkiej komendzie OHP,
  • dostęp do samoobsługowychusług online na portalu EURES  oraz na polskiej  stronie internetowej EURES w formie dostępu do:
  • informacji nt. warunków życia i pracy w Polsce oraz w UE/EFTA,
  • przeglądania bazy ofert pracy,
  • rejestracji profilu zawodowego w bazie CV w ramach projektu pilotażowego „EU Talent Pool - Pilot".

Po rejestracji swojego profilu zawodowego narzędzie prowadzi osoby poszukujące pracy przez proces, w ramach którego mogą zidentyfikować posiadane umiejętności i przesłać swoje CV. Życiorysy opublikowane w ramach programu pilotażowego EU Talent Pool będą widoczne dla publicznych służb zatrudnienia we wszystkich uczestniczących krajach, a także dla zarejestrowanych pracodawców w krajach należących do europejskiej sieci współpracy służb zatrudnienia (EURES). Osoby poszukujące pracy mogą również przeglądać oferty pracy opublikowane na portalu EURES.