Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022r. do 1 lutego 2023r. przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Dodatek elektryczny przysługuje, jeśli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i zostało to zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które skorzystały z formy wsparcia w postaci dodatku węglowego bądź dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.