Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce w imieniu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Komendy Głównej Policji oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje wszystkich zainteresowanych seniorów i ich opiekunów z terenu gminy Czarna Dąbrówka, że 22 stycznia 2024r. od godziny 17.00-18.00 można wziąć udział w bezpłatnym webinarium dla seniorów i ich opiekunów.

Poniżej przedstawiamy wytyczne:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) pt. "Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie" organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 22 stycznia 2024 roku w godz. 17:00-18:00).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87425&p_id=18.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celem spotkania online (webinarium) jest przekazanie w przystępny sposób wiedzy na temat zagrożeń na rynku finansowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

 

Pracownicy Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce służą pomocą w razie pytań i rejestracji

Numer kontaktowy do Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych: 59 822 12 660