Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce poszukuje osób chętnych do odbycia trzymiesięcznego stażu w Centrum Zdrowia Psychicznego w Lęborku. Ukończony staż potwierdzony certyfikatem umożliwi podjęcie zatrudnienia w Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla  osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Czarna Dąbrówka. 

 

Osoby zainteresowane stażem proszone są o kontakt telefoniczny z koordynatorem indywidualnych usług społecznych pod numerem telefonu (59)8212660 wewnętrzny 43.