Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce, ogłosza otwarty nabór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet FEPM.05 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie FEPM.05.17 Usługi społeczne i zdrowotne, którego realizatorem będzie Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce, działające w imieniu Gminy Czarna Dąbrówka.

Załączniki: