21.05.2011r. nad jeziorem wiejskim w Czarnej Dąbrówce odbyła się integracyjna impreza dla osób niepełnosprawnych pn. "Wielkie Rybobranie" Już po raz drugi w wędkowaniu poza dorosłymi niepełnosprawnymi towarzyszyły nam też dzieci niepełnosprawne.

W dniu 28.01.2011r. w Czarnej Dąbrówce odbył się "Karnabal" - gminna impreza integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Klubem Wolontariatu .

W dniu 18 stycznia 2011r. w świetlicy wiejskiej w Karwnie odbyło się spotkanie ewaluacyjne Programu Aktywności Lokalnej "Wioska tematyczna", podsumowujące działania realizowane w Karwnie w 2010r.

W dniu 14 stycznia 2011r. odbyło się spotkanie ewaluacyjno-rekrutacyjne projektu systemowego PO KL "Teraz Człowiek" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczące działań z zakresu aktywnej integracji w formie kontraktów socjalnych.