W dniu 06.07.2023r. w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce odbył się po raz kolejny - warsztat kulinarny zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce i Bank Żywności w Słupsku dla osób uprawnionych do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 09 marca 2023r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852) informujemy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje, że  dniu 06.07.2023r tj. w czwartek w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce w godzinach 09.00-11.00 odbędą się zajęcia kulinarne w ramach programu POPŻ.

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje, że w dniu 15.05.2023r. została zatwierdzona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zmiana Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje, że od 04.05.2023r. można zgłaszać się do pracowników socjalnych w celu odebrania kawy ziarnistej i cukierków w godzinach przyjmowania interesantów tj. w poniedziałek w godzinach od 08.00-13.00

W piątek 28.04.2023r. w miejscowości Czarna Dąbrówka na terenie Centrum Informacji Turystycznej  Stowarzyszenie "Siła Dębu” w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy  Społecznej po raz kolejny zorganizowało zajęcia dla dzieci  z Gminy Czarna Dąbrówka w ramach projektu ,,Rozwój usług społecznych na terenie gminy Czarna Dąbrówka”.