Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z terenu województwa pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Słupsku realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje, że po raz kolejny już w najbliższą środę, tj. 25.01.2023 r. na sali wiejskiej w miejscowości Rokity w godzinach 10.00-12.00 będzie możliwość zrobienia zakupów „bez pieniędzy”.

Po raz kolejny w czwartek 19 stycznia 2023r. osoby niepełnosprawne, przyjaciele i bliscy spotkali się na Balu Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie odbyło się W Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce. Słynny Karnabal  odbywa się od ponad 20 lat. W tym roku został połączony z 10-leciem działalności Stowarzyszenia  ,,Siła Dębu”.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje, że po raz kolejny już w najbliższą sobotę, tj. 21.01.2023 r. na sali wiejskiej w miejscowości Nożyno w godzinach 10.00-11.30 będzie możliwość zrobienia zakupów „bez pieniędzy”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce przypomina, że rodzice, którzy chcą kontynuować dożywianie dla dzieci w szkołach od stycznia, winni złożyć wniosek oraz niezbędne dokumenty.

Zgodnie z Uchwałą nr 264 Rady Ministrów z dnia 28.12.2022r. podwyższa się kryterium dochodowe w programie „Posiłek w szkole i w domu” do 200% kryterium dochodowego pomocy społecznej. Po wdrożeniu zmian pomoc otrzymają osoby, których dochód nie przekracza...