Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce przypomina, że 30 listopada 2022r. upływa termin składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego oraz wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Praca w pomocy społecznej to coś więcej niż zawód. To misja, poświęcenie, oddanie drugiemu człowiekowi. Tylko ktoś, kto ma w sercu empatię, wrażliwość i współczucie jest w stanie wykonywać ten trudny zawód.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad...

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce rozpoczęła się  dystrybucja paczek żywnościowych. GOPS przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 którego działania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej Podprogram 2021 i mają na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. 

W dniu 19.10.2022r.  w Gminnym Centrum Kultury w Czarnej Dąbrówce odbyły się dwa warsztaty: Kulinarny i Ekonomiczny zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce i Bank Żywności w Słupsku dla osób uprawnionych do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021.            

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi terminów wypłat Dodatku węglowego oraz Dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła informujemy, że do tej pory nie otrzymaliśmy środków finansowych z budżetu państwa, przeznaczonych na wypłatę tych świadczeń.