W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce podaje informacje niezbędne do udzielania ewentualnej pomocy osobom wymagającym wsparcia, zagrożonym warunkami pogodowymi, a w szczególności: osobom bezdomnym, ubogim, niezaradnym życiowo, niepełnosprawnym...

Inkubator Kariery to projekt, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie, w ramach programu pilotażowego „Czas dla Młodych". Celem projektu jest pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła i wkroczyć na ścieżkę kariery pełną wyzwań i niesamowitych możliwości.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby małoletniej z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” jest skierowany do posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka) oraz osób posiadających decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji. 

W grudniu 2022r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce zaprasza po odbiór: musów owocowych BoboVita, chrupeczków kukurydzianych BoboVita i Coca colę. Zapraszamy w szczególności rodziny z małymi dziećmi, które korzystają z programu POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus.