1 marca 2022 roku w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jasieniu odbyło się spotkanie Członków klubu Senior+, którzy w dalszym ciągu realizują swój projekt . Spotkanie rozpoczęło się od ćwiczeń ruchowo-gimnastycznych, prowadzonych przez rehabilitantkę p. Anie.

Członkowie klubu Senior+ spotkali się w Wiejskim Domu Kultury w Jasieniu dnia 25.02.2022r. (piątek). W dalszym ciągu realizując projekt, w pierwszej części spotkania odbyły się warsztaty teatralne, na których seniorzy ćwiczyli swoje role w przedstawieniu, który odbędzie się  na zakończenie programu.

Członkowie Klubu Senior + w Jasieniu spotkali się w WDK Jasień w dniach  08.02 oraz 15.02.2022r. realizując dalej program. Na początku obydwu spotkań odbyły się warsztaty z psychologiem. Uczestnicy rozmawiali na temat asertywności oraz o kłótniach tych uczciwych oraz tych nieuczciwych.

W ostatnim czasie odbyły się dwa spotkania Klubu Seniora Jasienia i Rokit. Pierwsze spotkanie odbyło się 15 czerwca 2021 roku z Panią dietetyk. Omawiano między innymi przyczyn otyłości oraz jakie zachować odstępy czasowe pomiędzy posiłkami.

W czerwcu po długiej przerwie spowodowanej rygorem sanitarnym związanym z covid 19 rozpoczęły się długo oczekiwane Spotkania Klubu Seniora. 1 czerwca  na pierwszym spotkaniu z programu Senior + , zapoznaliśmy się z programem rehabilitacji dla osób starszych i po urazach.

W dniu 15 października 2020 roku w Sali WDK Jasień odbyło się kolejne spotkanie seniorów z Jasienia i Rokit. Podczas spotkania obchodziliśmy urodziny seniorów z października, była kawa i słodkości. Dodatkową atrakcją spotkania były zajęcia z Panią instruktor tańca.