Wraz z wiekiem seniorzy nie tracą swoich zdolności, talentów, ciekawości świata i ludzi. Wciąż mają ochotę dzielić się swoimi pasjami i robić coś pożytecznego – dla innych i dla siebie. „Złoty wiek" to idealny okres, by oddać się tym wszystkim zajęciom, na które w pełnej pośpiechu młodości brakowało im czasu.

Aktywni seniorzy w opinii Światowej Organizacji Zdrowia mają mniej odczuwalne deficyty zdrowia i większą sprawność psychofizyczną. Regularna aktywność przyczynia się do opóźnienia demencji, choroby Alzheimera i wielu innych chorób o charakterze przewlekłym.

Dnia 24.11.2022r. Seniorzy z gminy Czarna Dąbrówka integrowali się z  grupą seniorów z Parchowa. Spotkanie odbyło się w Świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich w Parchowie.
W spotkaniu wzięli udział kierownicy Ośrodków pomocy społecznej,  Kierownik Klubu Seniora z Czarnej Dąbrówki, a także przedstawiciele samorządów. Seniorzy przedstawiali skecze, nie zabrakło wspólnych śpiewów. Koło Gospodyń Wiejskich z Parchowa przygotowało dla wszystkich gości smaczny obiad, oraz ciasto. Podczas spotkania panowała  miła i rodzinna atmosfera. Przygotowujemy się na rewizytę seniorów z Parchowa.

J.B.