Seniorzy z Gminy Czarna Dąbrówka - uczestnicy projektu ,,Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” mają już za sobą przedświąteczne spotkanie.

W dniu 15.12.2022 r. w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece odbyło się spotkanie Wigilijne. W uroczystej Wigilii uczestniczyli: Wójt Gminy Jan Klasa, Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Naderza, kierownik GCKiB, kierownik GOPS oraz pozostali zaproszeni goście. Nie zabrakło ks. proboszcza parafii Czarna Dąbrówka. Wszyscy życzyli seniorom dużo radości, zdrowych i spokojnych, spędzonych w gronie rodzinnym Świąt Bożego Narodzenia. Ksiądz Marian Knut odczytał fragment Pisma Świętego.

Uczestnicy Wigilii podzielili się opłatkiem i przystąpili do smacznej kolacji wigilijnej. Świąteczną atmosferę umiliły kolędy śpiewane przez młodzież z GCKiB. Był to wieczór pełen magii i wrażeń. Dla części seniorów jest to jedyna okazja, żeby spotkać się z bliskimi bo społeczność do której należą traktują jak swoje rodziny.