-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje, że od dnia 15 sierpnia 2020r.  można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym 2020/2021.

 Wnioski przyjmowane będą w dniach 17.08.2020r. - 15.09.2020r.  w siedzibie GOPS Czarna Dąbrówka. Wnioski można składać również za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz drogą elektroniczną (w formie skanu).

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.

 Kto może się ubiegać?

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie może być wyższa niż kwota 528,00 zł netto na osobę w rodzinie. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Czarna Dąbrówka.

Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO rodziny uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 Druk wniosku dostępny jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce oraz do pobrania na stronie www.gops.czarnadabrowka.pl w zakładce Pomoc materialna oraz pod artykułem.

Załącznik:

-