TERMINARZ WYPŁAT GOPS CZARNA DĄBRÓWKA

ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA 2022

Miesiąc

Zasiłki stałe

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Zasiłki okresowe

Świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłki celowe

Świadczenia wychowawcze „500+”

 I

25 styczeń

21 styczeń

21 styczeń

 II

25 luty

24 luty

24 luty

III

25 marzec

24 marzec

24 marzec

IV

25 kwiecień

21 kwiecień

21 kwiecień

V

25 maj

23 maj

23 maj

VI

24 czerwiec

23 czerwiec

23 czerwiec

VII

25 lipiec

21 lipiec

21 lipiec

VIII

25 sierpień

23 sierpień

23 sierpień

IX

23 wrzesień

12 wrzesień

22 wrzesień

X

25 październik

24 październik

24 październik

XI

25 listopad

24 listopad

24 listopad

XII

16 grudzień

15 grudzień

15 grudzień