TERMINARZ WYPŁAT

ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA 2020

GOPS Czarna Dąbrówka

 

 

Miesiąc

Zasiłki stałe

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Zasiłki okresowe

Świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłki celowe

Świadczenia wychowawcze „500+”

I

24 styczeń

27-28 styczeń

27 styczeń

II

25 luty

26-27 luty

26 luty

III

25 marzec

26-27 marzec

26 marzec

IV

24 kwiecień

27-28 kwiecień

27 kwiecień

V

25 maj

26-27 maj

26 maj

VI

25 czerwiec

26-29 czerwiec

26 czerwiec

VII

24 lipiec

27-28 lipiec

27 lipiec

VIII

25 sierpień

26-27 sierpień

26 sierpień

IX

25 wrzesień

28-29 wrzesień

28 wrzesień

X

26 październik

26-27 październik

26 październik

XI

25 listopad

26-27 listopad

26 listopad

XII

16 grudzień

17-18 grudzień

17 grudzień