Adresaci działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny :

 

  • Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka/i ,
  • Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane ( np. nadużywanie alkoholu przez rodziców, niedożywianie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp. )
  • Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dziećmi/dzieckiem.
  • Rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich, osób w podeszłym wieku lub niepełnosprawnych.