DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W PROJEKCIE NA ROK 2011

 


Projekt: ,,TERAZ CZŁOWIEK” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego