„KLUB WOLONTARIUSZA”


Odbiorcami Programu Aktywności Lokalnej realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce jest 14-to osobowa grupa młodzieży (15-25 lat) zamieszkująca na terenie gminy Czarna Dąbrówka

Działania klubu w 2010 r.


Powstała siedziba Klubu- wynajmujemy pomieszczenie w GOK.
Klub jest otwarty w każdy piątek od 11-tej do 18-tej.
Do prowadzenia Klubu zatrudniono pracownika
Klub posiada swój telefon oraz stronę internetową.
Powstało logo Klubu oraz plakaty i ulotki.
Przez 3 miesiące prowadzono kampanię promocyjną wolontariatu w gminie.
Zawiązano lokalną współpracę z sześcioma instytucjami – podpisano porozumienia.

Obecnie klub liczy 55 wolontariuszy
Do 31.12.2010 wydano 81 jednorazowych skierowań do pracy wolontarystycznej oraz podpisano 34 porozumienia o świadczeniu okresowym usług wolontarystycznych.
W ramach swej pracy wolontariusze:

  • Donoszą książki z biblioteki seniorom
  • Donoszą obiady
  • Prowadzą korepetycje dla dzieci
  • Pomagają osobą chorym i starszym
  • Donoszą opał
  • Prowadzą zajęcia dla dzieci w świetlicach środowiskowych
  • Prowadzą blokowiska w Rokicinach i Czarnej Dąbrówce
  • Pomagają w motywowaniu do podjęcia terapii osoby uzależnione od alkoholu