15 grudnia w WIOSCE FANTAZJI w Karwnie odbyło się spotkanie podsumowujące dwu letni Program Aktywności Lokalnej „Grupa Samopomocowa” realizowanego w ramach projektu PO KL "TERAZ CZŁOWIEK" współfinansowanego przez Unię Europejską.

W dniach 15-16 października 2012r. dla dziesięciu beneficjentek projektu "TERAZ CZŁOWIEK" odbyło się szkolenie: "Elementy wizażu i stylizacji", które trwało 15 godzin i zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 W dniach 9 - 10 października 2012 r. dla sześciu beneficjentów PAL "Grupa Samopomocowa" w ramach projektu "TERAZ CZŁOWIEK" odbyło się szkolenie mające na celu przygotowanie z zakresu pisania projektu, które trwało 12 godzin i zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 09.07.2012r. do 29.09.2012r. dla trzech beneficjentek PAL "Grupa Samopomocowa" realizowany był kurs prawa jazdy kategorii B w ramach projektu "TERAZ CZŁOWIEK". Szkolenie teoretyczne obejmowało 30 godzin lekcyjnych, które odbywało się w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Czarnej Dąbrówce.

W dniu 9.09.2012r. na Powiatowo-Gminnych dożynkach w Czarnej Dąbrówce odbyła się kampania informacyjna, dotycząca ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych. Podczas imprezy prowadzona była także licytacja i loteria fantowa na rzecz chorej na serce Julity Zganiacz.