W 2011r. w Karwnie realizowany jest Program Aktywności Lokalnej "Klub Młodych Animatorów" skierowany do ośmiu mieszkańców wsi w wieku od 15 do 20 lat. Klub stanowi grupa osób, które aktywnie uczestniczą w działaniach Wioski Fantazji.

Na rok 2011 dla beneficjentów ostatecznych Klubu zaplanowano następujące działania:

  • założenie siedziby "Klubu młodych animatorów" i systematyczne spotkania uczestników;
  • 3 osoby będą brały udział w cyklicznych zajęciach uzupełniających wiedzę na temat poruszania się po internecie(tworzenie stron internetowych, sprzedaż internetowa);
  • beneficjenci wezmą udział w 3 wyjazdowych zajęciach praktycznych w zakresie animacji w terenie pod okiem dr Wacława Idziaka;
  • dla uczestników klubu zorganizowane będzie szkolenie dla animatorów;
  • uczestnicy klubu prowadzić będą zajęcia animacyjne w jednej z wiosek zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu naszej gminy w ramach wolontariatu, we współpracy z  Klubem Wolontariatu.

 


WSPÓLNE OGNISKO INTEGRACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PAL "KLUB MŁODYCH ANIMATORÓW" I PAL "KLUB WOLONTARIATU"

W dniu 29 kwietnia 2011r. w Karwnie na terenie Farmy Fantazji należącej do Pana Kazimierza Papugi odbyło się spotkanie zorganizowane przez członków Klubu Młodych Animatorów z beneficjentami Klubu Wolontariatu.
Spotkanie miało na celu integrację obu grup oraz wypracowanie planu wspólnych działań animacyjnych w Rokicinach, zaplanowanych w tegorocznym projekcie PO KL "TERAZ CZŁOWIEK".
Główną atrakcją była gra terenowa ALCHEMIK, w której wzięli udział Wolontariusze, przygotowana przez Młodych Animatorów. Odbyło się wiele gier i zabaw, które pomogły zintegrować się obu grupom. Uczestnicy wspólnie omówili cel pracy animacyjnej w Rokicinach, wybrali wstępne terminy zajęć, ustalili plan tych działań i podzielili się zadaniami. Wspólne ognisko z kiełbaskami nadało bardzo przyjemny klimat całemu spotkaniu.

 

I WYJAZDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W ZAKRESIE ANIMACJI W TERENIE
- ŻALNO, 13-15. 05.2011r.


W dniach 13- 15 maja 2011r. beneficjenci PAL "Klub Młodych Animatorów" wzięli udział w pierwszych wyjazdowych zajęciach praktycznych w zakresie animacji w terenie w Żalnie ( woj. kujawsko- pomorskie). Pod okiem dr Wacława Idziaka młodzież sprawdzała się w roli animatorów społeczności lokalnej Żalna. Uczestnicy prowadzili szereg warsztatów kuglarskich i bębniarskich, prowadzili gry i zabawy i dążyli do tego, aby jak najwięcej mieszkańców Żalna włączyło się do wspólnych działań.
Wizyta w Żalnie była pierwszym z trzech zaplanowanych w projekcie wyjazdów animacyjnych dla Klubu Młodych Animatorów. Tego typu warsztaty mają na celu nauczyć Animatorów pracy z różnymi środowiskami, pokonać wstyd i wypracować skuteczną metodę zachęcania lokalnych społeczności do wspólnych inicjatyw społecznych.

Projekt: ,,TERAZ CZŁOWIEK” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego