PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ


"Klub Młodzieżowy"Program kierowany jest do 13-osobowej grupy młodzieży w wieku od 15 do 23 lat ze środowisk zagrożonych społecznie.

W ramach "Klubu młodzieżowego" uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:

- szkolenia "Grafik komputerowy" z umiejętnością projektowania stron www;
- warsztatów " Zaplanuj swoją przyszłość - plan indywidualnego działania";
- "Warsztatów aktywizującą - integracyjnych"

Młodzież dzięki uczestnictwu w "Klubie młodzieżowym" uzyska wiedzę na temat profesjonalnej obsługi programów graficznych. Udział w warsztatach "Zaplanuj swoją przyszłość - plan indywidualnego działania"' przygotuje ich do: trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu oraz roli pracownika, zwiększy w nich poczucie kompetencji i pewności siebie, pomoże im opracować indywidualny plan działania, zapozna ich z typami szkół i kierunkami kształcenia oraz z charakterystyką wybranych zawodów. Dzięki udziałowi w "Warsztatach aktywizującą - integracyjnych młodzież rozpozna własne zasoby ważne w decydowaniu o sobie, wyposaży się w podstawowe umiejętności społeczne niezbędne przy zespołowym wykonywaniu zadań oraz warsztaty te zintegrują środowisko lokalne wokół konstruktywnych działań na rzecz społeczeństwa.

W trakcie realizacji projektu uczestnikom szkoleń oferujemy zwrot kosztów podróży i catering.

Projekt: ,,TERAZ CZŁOWIEK” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego