COACHING


W ramach projektu systemowego "TERAZ CZŁOWIEK" od lipca do listopada 2012r. dwie osoby korzystały z poradnictwa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych służące przywróceniu samodzielności życiowej (COACHING). Uczestnicy mieli łącznie do dyspozycji 14 godzin. Celem coachingu było: zbudowanie lepszej relacji z samym sobą, większa akceptacja, świadomość swoich wartości i potrzeb oraz osiągnięcie pierwotnie postawionego celu. Coach przeprowadziła osoba posiadająca certyfikat ICC (International Coaching Community).

 

Projekt: ,,TERAZ CZŁOWIEK” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego