Kurs Komputerowy

 

W ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej sześć beneficjentek projektu "TERAZ CZŁOWIEK" uczestniczyło w kursie komputerowym. Kurs trwał od 10.09.2012r. do 24.09.2012r. Uczestniczki zdobywały praktyczne umiejętności z obsługi podstawowych programów komputerowych, tj. Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, a także obsługi poczty elektronicznej i Internetu. Każda z osób otrzymała materiały szkoleniowe i poczęstunek podczas trwania zajęć. Uczestniczki były zadowolone, iż mogły wzbogacić swoje umiejętności, które mogą wykorzystywać do celów prywatnych, jak i w poszukiwaniu pracy. Kurs przeprowadziło Prywatne Centrum Edukacyjne "MARMOŁOWSKI" z Bytowa. Firma prowadząca zapewniła uczestnikom sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu. Beneficjentki otrzymały zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.

 

Kurs współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.