Poradnictwo


W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce projektu systemowego "TERAZ CZŁOWIEK" dla beneficjentów kontraktów socjalnych trwają indywidualne spotkania z psychologiem i prawnikiem. Beneficjenci mają łącznie do wykorzystania 30 godzin.

 

Projekt: ,,TERAZ CZŁOWIEK” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego